Aikuisten iltalinja / Yleistä

Yleistä

Porin taidekoulussa toimivat lasten ja nuorten kuvataidekoulu, kuvataiteen iltalinja aikuisille sekä Porin videotuki.

Taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta yli 16-vuotiaille aikuisille syksystä 2014 neljävuotisena iltalinjana. Opinnot antavat valmiuksia omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena ammatillisiin opintoihin. Opinnot sopivat myös täydennyskoulutukseksi visuaalisella alalla työskenteleville. Opinnot eivät vaadi erityislahjakkuutta.

Porin taidekoulun yksiköt toimivat aktiivisessa yhteistyössä muiden visuaalisen alan toimijoiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Taidekoulu saattaa tiloja ja muita resursseja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksen Porin yksikön käyttöön Porin kaupungin ja Aalto-yliopiston voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Maksut

Lukuvuonna 2017–2018 lukukausimaksu on peruopinnoissa (1.-2. vuosikurssi) 250 €/ lukukausi ja syventävissä opinnoissa 250 €/ lukukausi (3. vuosi) ja 175 €/ lukukausi (4. vuosi). Päättötyön arviointimaksu on 50 €. Lukukausimaksu peritään erikseen sekä syys- että kevätlukukaudelta. Lukukausimaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Lisäksi koulu voi periä materiaalimaksun, jonka suuruus ilmoitetaan kurssin alussa. Maksu vaihtelee kursseittain 0-40 € välillä. Tavanomaiset taidevälineet tulee opiskelijan hankkia itse. 

Opiskelijaksi hakeminen syksyllä 2017

Hakuaika
Uusia opiskelijoita otetaan syksyllä 2017 näytetöiden perusteella. Näytetyöt otetaan vastaan Porin taidekoulussa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 10 torstaina 17.8. klo 16–18. Työt on tuotava henkilökohtaisesti. Samalla täytetään hakemuslomake.

Näytetyöt
Näytetöitä tulee olla vähintään 5 kappaletta kuten maalauksia, grafiikkaa tai kolmiulotteisia töitä. Vähintäänkin yhden töistä tulee olla piirustus. Muutoin näytetöiden tekniikka, koko ja aiheet ovat vapaat. Näytetyöt tulee olla merkitty teostiedoilla: hakijan nimi, työn nimi, tekniikka, koko ja toteuttamisvuosi.

Valintaperusteet
Valittavan tulee olla 16 vuotta täyttänyt sekä näytetöillä hyväksytty. Taidekouluun otetaan enintään 15 uutta opiskelijaa. Opetus alkaa ma 4.9. lähtien.

Tulosten ilmoittaminen
Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävissä taidekoululla viimeistään ke 23.8. klo 9 lähtien ja niitä voi tiedustella myös puhelimitse puh. 044 701 0254. Näytetyöt tulee hakea pois 24.-25.8.

*Uudet opiskelijat on valittu 16.8.2017!*